Husitské muzeum v Táboře

Firma Bláha ús, s.r.o. v roce 2021 kompletně zhotovila (výroba, dodávka a montáž) veřejnou zakázku s názvem „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře – regály pro depozitář v Táboře“.

×